Toimii mobiilissa tai WhatsappWebin ollessa käytössä