Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

Kelloliike Kankare Ky (Y-tunnus: 0139893-8 )
Pyhäjärventie 1, 27800 Säkylä

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Kristiina Helminen, sähköposti: liike@kelloliikekankare.fi

REKISTERIN NIMI

Kelloliike Kankare Ky:n asiakasrekisteri, tässä koskien verkkokauppaa www.kelloliikekankare.fi.

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on rekisteröitynyt Kelloliike Kankare Ky:n (www. kelloliikekankare.fi) asiakkaaksi, ostanut kelloliikekankare.fi.:stä tavaraa ja/tai osallistuu Kelloliike Kankare Ky:n järjestämään tilaisuuteen.

Rekisteröityä voi myös pelkästään uutiskirjeen tilaajaksi (www.kelloliikekankare.fi/uutiskirje).

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Kelloliike Kankare Ky:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää Kelloliike Kankare Ky:n toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Kelloliike Kankare Ky:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Kelloliike Kankare Ky saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Kelloliike Kankare Ky:n asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

Kelloliike Kankare Ky:llä on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Kelloliike Kankare Ky:lle, sähköpostitse yllä mainitulle rekisterinhoitajalle.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
Henkilön etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite
Postiosoite
Puhelinnumero
Tiedot käsitellyistä tilauksista
Tilausten Postin seurantatiedot

Uutiskirjeen tilauksessa kerätään vain sähköpostiosoitteet.

TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Kelloliike Kankare Ky:n käytössä, paitsi Kelloliike Kankare Ky:n käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Kelloliike Kankare Ky:n ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Kelloliike Kankare Ky:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista. Mikäli sinulla on käyttäjätili tälle sivustolle, voit pyytää koostetiedostoa omista henkilötiedoistasi, sisältäen kaiken henkilötiedon, jonka olet meille antanut. Voit myös pyytää henkilötietojesi poistoa. Oikeus omien tietojen poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, joka meidän on säilytettävä ylläpidollisista, juridisista tai tietoturvaan liittyvistä syistä.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Kelloliike Kankare Ky:n sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia, tai Kelloliike Kankare Ky:n verkkokaupan (www.kelloliikekankare.fi) hallinnallista käyttäjäoikeutta. Rekisteri sijaitsee Kelloliike Kankare Ky:n salasanasuojatulla palvelimella.

YHTEYDENOTTOLOMAKE

Kun asiakas ottaa yhteyttä Yhteydenottolomakkeen kautta, Kelloliike Kankare Ky:n tietoon tulee nimi, sähköpostiosoite ja asiakkaan halutessa puhelinnumero. Tietoja käytetään ainoastaan lomakkeessa olevan asian hoitamiseen ja ne poistetaan heti, kun asia on loppuunkäsitelty.